Leveringsvoorwaarden & Retourneren

 

Leveringsvoorwaarden: 

Bestellingen van producten op voorraad worden binnen een week verzonden. Is iets niet op voorraad maar wilt u het wel graag aanschaffen dan kunt u contact opnemen, dan zullen we u aangeven wat de levertijd hiervoor is. U krijgt bericht wanneer uw pakket is verzonden. 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ontvangst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons schriftelijk (post of email) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Na aanmelding retour

Vanaf het moment van retouraanmelding heeft u 14 dagen de tijd om de bestelling te retourneren. 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) en niet later dan 14 dagen na ontvangst, van ons terug. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Valentine’s Forest voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Retourvoorwaarden

Retourneren kan alleen als de box ongeopend en onbeschadigd zijn. Producten gemaakt op basis van maatwerk zijn niet te retourneren.

Wij zullen evalueren of het herroepingsrecht binnen de gestelde 14 dagen is en of het voldoet aan de voorwaarden die wij (en de wet) stellen aan retourneren. Vervolgens geven wij een akkoord of geen akkoord per product en kiezen wij of we het afhandelen via jouw gekozen methode of op een andere manier. Hier word je uiteraard netjes over ingelicht. Hierna krijg je een e-mail met ons adres voor het retourneren, hierna kun je de bestelling naar ons retour sturen. Het product moet in zijn originele verpakking en in originele staat worden retourneert zonder beschadigingen.  Zodra wij jouw pakket hebben ontvangen krijg je hier een e-mail van.

Terugbetaling

De terugbetaling of het ruilen van artikelen gebeurt zo snel mogelijk zodra we het artikel terug hebben ontvangen, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen van je retour. Bij het retour sturen van een complete bestelling en de keuze voor terugbetaling worden alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) terugbetaald. Bij een gedeeltelijke retournering van een bestelling krijgt u alleen de kosten van het product terug. Terugbetaling gebeurt via onze betaalprovider. De terugbetaling wordt binnen 14 dagen nadat we het hebben ontvangen door ons geactiveerd. Heb je betaald met een cadeaubon? Dan krijg je het bedrag retour via een cadeaubon, niet in geld.

Vergoeding retourkosten 

De kosten voor het retourneren van de volledige bestelling is voor rekening van de consument. 

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken en een foto te nemen, bij gebreke waarvan Valentine’s Forest niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Het artikel of het pakket moet goed worden beschermd zodat er geen schade zal ontstaan aan de artikelen. U bent zelf verantwoordelijk voor de retourzending, wij raden daarom aan om een product altijd verzekerd retour te sturen. Alleen dan kunt u bij beschadiging onderweg een claim doen bij de verzendmaatschappij.

Klachten

De klant dient een door Valentine’s Forest geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Valentine’s Forest daarvan zo spoedig mogelijk, op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming inclusief foto van het gebrek, zodat Valentine’s Forest in staat is hierop adequaat te reageren. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Valentine’s Forest. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Valentine’s Forest ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.